การอ่านค่า crosstab แบบง่ายๆ

บทความนี้ขอเขียนถึงการอ่านค่า crosstab ซักหน่อยกันลืม เนื่องจากว่าเพิ่งมาเข้าใจในตอนที่สอบเรื่องนี้อยู่พอดี เลยขอเขียนกันลืมไว้ซักหน่อยแล้วกัน อนึ่งความรู้เกี่ยวกับสถิติของผมนั้นมีน้อยมากใช้โปรแกรมเป็นกับสามารถทำโจทย์ที่เขาให้มาได้เท่านั้น ดังนั้นถ้าผิดพลาดอะไรก็ขออภัยนะครับ

ตาราง crosstab ในโปรแกรม spss นั้นอธิบายง่ายๆ จะเป็นตารางที่แสดงค่าตัวแปรๆ นึงโดยจัดหมวดหมู่หรือจะเรียกว่าแบ่งตามอะไรก็ได้ที่เราต้องการ

crosstab1

จากหน้าต่างข้างบนนี้ผมต้องการแสดงให้แถวแสดงค่าที่ผมต้องการเปรียบเทียบและเพศไว้ในคอลัมน์เพื่อเป็นตัวแบ่งแยก ซึ่งข้อมูลจากตารางที่ได้จะเป็นค่าต่างๆ ในตัวแปร “อ่านเฉลี่ยนกี่ชั่วโมง” โดยแยกตามเพศ

crosstab2

ต่อมาใน option cell ตรงส่วน percentages จะเป็นการกำหนดค่าว่าจะให้เราคิดเปอร์เซ็นจากอะไร ในที่นี้ขอคิดเปอร์เซ็นจาก column(ตอนนี้คือเพศ) เพราะเราจะแยกค่าต่างๆ ตามเพศ ดังนั้นเราก็ต้องคิดค่าเปอร์เซ็นต่างๆ ตามเพศเช่นกัน

crosstab3

 

ข้างบนนี้เป็นตารางที่ได้มา จากตารางนี้บอกอะไรเราได้บ้าง(ตารางนี้ดูขำๆ เพราะสำรวจเพศชายกับเพศหญิงมาไม่เท่ากัน)

เพศชายอ่านข่าวสารต่อวันมากกว่าผู้หญิง สังเกตุได้จากช่อง 3 ชั่วโมงขึ้นไป มีเพศชายจำนวน 8 คน คิด 13.6% จากจำนวนผู้ชายทั้งหมด ต่อไปทั้งผู้ชายและผู้หญิงอ่านข่าวไม่เกิน 1 ชั่วโมงเท่ากัน คือมีจำนวน 24 คน โดยคิดเป็น 40.7% สำหรับผู้ชาย และ 58.5% สำหรับผู้หญิงและ เพศชายอ่านข่าว 1-2 ชั่วโมงมากกว่าผู้หญิงสังเกตุจากช่อง 1-2 ชั่วโมง โดยผู้ชายอ่าน 20 คน คิดเป็น 33.9% จากเพศชายทั้งหมดและเพศหญิงอ่าน 13 คนคิดเป็น 31.7% จากเพศหญิงทั้งหมด และสุดท้ายเพศชายอ่านข่าว 2-3 ชั่วโมงมากกว่าเพศหญิง สังเกตุจากช่อง 2-3 ชั่วโมง โดยเพศชายอ่าน 7 คน คิดเป็น 11.9% จากเพศชายทั้งหมด และเพศหญิงอ่าน 4 คนคิดเป็น 9.8% ของเพศหญิงทั้งหมด

ทั้งหมดนี้ก็เป็นวิธีอ่านแบบคราวๆ ในภาษาปาก ที่เหลือต้องไปประยุกต์การอ่านเอาเองและ ขอจบแค่นี้สำหรับการอ่านค่า crosstab ครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *